Blog 

beZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

LIČNA ZAŠTITNA OPREMA (LZO)

LIČNA ZAŠTITNA OPREMA (LZO)

Preduslov za rad svakog poslodavca je da stvori uslove za bezbedan rad. Ali se i pored toga  nesreće dešavaju i često je uzrok takvih nesreća neodgovarajuća oprema ili nedostatak opreme i sredstava. Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu (LZO)  jeste...

Rad pri sezonskim poslovima

Rad pri sezonskim poslovima

Shodno članu 5. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju  na sezonskim poslovima u određenim delatnostima,  - Poslodavac je dužan da sezonskog radnika pre stupanja na rad upozna sa poslovima koje će obavljati, mestom rada, očekivanom trajanju radnog...

Efekat staklene bašte

Efekat staklene bašte

Zemljina atmosfera je sloj gasova koji okružuje planetu Zemlju. U tom sloju najviše ima azota i kiseonika, ali i brojnih drugih gosova kojih ima samo u tragovima. Efekat staklene bašte jeste zagrevanje koje se dešava kada ti gasovi u Zemljinoj atmosferi zadrže...

Kisele kiše

Kisele kiše

Kisele kiše nastaju kada se slobodni nemetalni oksidi sumpora i azota vežu sa vodenom parom u atmosferi i padaju na zemlju. Kisele kiše su široko korišćen pojam za opisivanje više puteva kojima kiseline padaju iz atmosfere. Precizniji termin bi bio kisela depozicija...

Zagađenje vazduha PM česticama

Zagađenje vazduha PM česticama

Atmosfera je nevidljivi gasoviti omotač koji okružuje Zemlju i  okreće se zajedno sa njom. Sačinjena je od smeše različitih časova od kojih su najzastupljeniji azot sa 78%, kiseonik sa 21% i argon sa 0,9% , ostali gasovi čine svega 0,1%.Za granicu atmosfere i svemira...

Uticaj buke na životinje

Uticaj buke na životinje

Buka u životnoj sredini jeste svaki neželjen ili štetan zvuk emitovan na otvorenom ili u zatvorenom prostoru (u daljem tekstu: buka), koji je proizvod aktivnosti ljudi, uključujući buku koju emituju prevozna sredstva, drumski, železnički i vazdušni saobraćaj, kao i...

Bezbedan i zdrav rad u zimskim uslovima

Bezbedan i zdrav rad u zimskim uslovima

Kada su u pitanju zimske, niske temperature i rad na otvrenom, poslodavac je u obavezi da odgovarajućom organizacijom rada i primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu smanji štetan uticaj i rizik po zdravlje i život zaposlenih. Poslodavac mora da omogući radniku...

Električne opasnosti i mere zaštite

Električne opasnosti i mere zaštite

Nepravilno korišćenje električne energije može izazvati strujni udar koji može imati teške posledice (opekotine, oštećenje vida), a često i fatalan ishod. Radnici su u najvećoj mogućoj meri izloženi opasnostima od štetnog dejstva električne energije, jer su radna...