Kada su u pitanju zimske, niske temperature i rad na otvrenom, poslodavac je u obavezi da odgovarajućom organizacijom rada i primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu smanji štetan uticaj i rizik po zdravlje i život zaposlenih. Poslodavac mora da omogući radniku sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu. Treba nositi zaštitnu odeću koja štiti telo, glavu, stopala i šake. Odeća koja se nosi treba da bude suva.

Rad u nepovoljnim i hladnim uslovima može dovesti do manje efikasnosti rada i stvara uslove za veće opasnosti od povreda na radu i bolesti u vezi sa radom. Takav oblik rada uzrokuje smanjenje mentalnih i fizičkih sposobnosti i povećana je opasnost od nastanka smrzotine, ozeblina, raspuklina, rovovskog stopala, kao i opasnosti od padova i oklizuća na snegu i ledu.

Zbog niskih temperatura i snežnih padavina, treba uzeti u obzir sledeće mere za bezbedan i zdrav rad u zimskom periodu:

 • Prilaz poslovnom objektu mora uvek biti čist i prohodan (redovno čišćenje snega ukoliko je neophodno staze posipati sredstvima protiv zamrzavanja (so, rizla itd.)
 • Takođe,ukoliko je nemoguće ukloniti ledenice, takav prostor treba ograditi i staviti obaveštenje o postojanju opasnosti od pada  ledenica i angažovati odgovarajuću službu da otkloni ledenice. Izbegavati ivičnjake pokrivene ledom.
 • Redovno čišćenje podova, stepeništa i staza od snega i leda. Postaviti otirač na ulazu u objekat. Kretanje vršiti sa dodatnom opreznošću i upozoriti sva lica koja se zateknu na tom mestu na opasnost od klizanja natpisom „PAŽNJA, KLIZAV POD!”.

Prilikom vršenja obaveza i odlaska van kancelarije (na teren, do banke, pošte i sl.) treba se obući toplo. Kretati se pažljivo i koristiti obuću sa gumenim rebrastim đonom.

Bezbedno korišćenje vozila:

 • Kada je reč o korišćenju službenog vozila, pored posedovanja zimske opreme koja je obavezna.
 • Treba očistiti krov automobila od snega koji može da smanji vidljivost u značajnim trenucima.
 • Caka za vožnju po ledu na uzbrdici jeste koristiti brzinu za jedan stepen višu od one kojom se vozi po suvom tlu i izbegavate da tada zaustavljate auto.
 • Na nizbrdici nikako ne treba juriti, već kočiti lagano, takozvanim seckanjem, odnosno laganim spušatanjem i podizanjem stopala s kočnice.
 • Sve reakcije treba da budu lagane i planirane tokom vozžnje i pri preduzimanju nekih koraka dobro promisliti i oceniti stanje na putevima.
 • Uvek pri vožnji u zimskim uslovima držati distancu i bezbednu razdaljinu.

Bezbedno kretanje po ledu:

 • Kada je u pitanju hod po snegu i ledu, potrebno je koračati polako, a težinu usmeriti ka nozi koja se nalazi ispred.
 • Praviti više sitnijih koraka, držeći noge blizu zemlje.
 • Ruke ne držati u džepovima. Važno je da budu slobodne zbog balansa, kao i eventualnog dočeka pri padu.
 • Kada prelazite preko ulice na pešačkom prelazu, nikako nemojte da stajete na same bele linije jer su ove trake veoma klizave i opasne. Ovo može da bude opasno i po bicikliste i motocikliste.