Preduslov za rad svakog poslodavca je da stvori uslove za bezbedan rad. Ali se i pored toga  nesreće dešavaju i često je uzrok takvih nesreća neodgovarajuća oprema ili nedostatak opreme i sredstava. Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu (LZO)  jeste oprema koju zaposleni nose, drže ili na bilo koji način koriste prilikom obavljanja poslova i radnih aktivnosti. Na osnovu procene rizika od nastanka povrede i oštećenja zdravlja zaposlenih, određuju se LZO. Zaposleni se moraju upoznati sa svim rizicima od nastanka povrede i oštećenja zdravlja prilikom obavljanja poslova. Poslodavac je dužan da zaposlenom obezbedi korišćenje odgovarajuće opreme i sredsta za ličnu zaštitu na radu  u zavisnosti od poslova koji obavlja. Takođe i da zaposlenog osposobi za pravilno korišćenje te opreme. 

LZO mora biti  izrađena u skladu sa propisima o bezbednosti proizvoda i da odgovara postojećim uslovima na radnom mestu. Da bude izrađena za otklanjanje ili smanjenje rizika na radnom mestu zaposlenog i da je  zaposleni može pravilno i na jednostavan način koristiti. Kada zaposleni mora koristiti istovremeno različita sredstva i opreme za ličnu zaštitu, obavezno je da se obezbedi da ta sredstva i opreme budu međusobno prilagodljive i da efikasno štite . Obaveza zaposlenog je da koristi sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu isključivo u skladu sa njihovom namenom i da ih redovno održava.

LZO je oprema koja se koristi kako bi se smanjila izloženost štetnom uticaju  glava, oči, stopala, ruke , telo, pluća. Za  zaštitu se  koriste   različiti predmeti kao što su  zaštitni šlem, rukavice, zaštitna odeća, obuća.

                          Način na koji može doći do povrede i kako se zaštititi

GLAVA:

Povrede glave: Udar od predmeta koji padaju ili lete, zapetljavanje kose u mašine. 

Zaštite: zaštitni šlem, industrijske zaštitne kape, zaštitne kapuljače.

SLUH:

Povrede sluha: buka

Zaštite: antifoni i slične naprave, čepici za uši, štitnici za uši 

OČI I LICE:

Povrede očiju i lica: štetan uticaj od  prašine, gasa, pare i isparenja

Zaštite: zaštitne naočare, viziri, štitnici za lice, maske i šlemovi za zavarivanje 

DISAJNI ORGANI:

Povrede disajnih organa: štetna isparenja, dim, prašina, gasovi

Zaštite: filtrirajući aparati, maske ili polumaske sa filterima , uređaji za zaštitu organa za disanje sa pokretnom maskom za zavarivanje.

 RUKE I ŠAKE:

Povrede ruku i šaka: udar(fizički), posekotine, hemikalije, strujni udar

Zaštite: zaštitni rukavi, zaštitne rukavice, navlake za prste

STOPALA I NOGE:

Povrede stopala i nogu: od klizanja, kompresije, mehaničkog udara, strujnog udara

Zaštite:  zaštitne čizme, zaštitne cipele, štitnici za kolena i potkolenice, umetnuti štitnici svoda stopala, cipele sa čeličnim ojačanjem, klinovi koji mogu da se ukone

 CELO  TELO:

Povrede celog tela: prašine, vlage, hemikalija, visoke temperature, prekomerno habanje ili zaplitanje sopstvene odeće.

Zaštite: zaštitna odeća,  oprema za sprečavanje padova