PODRUČJE PRIMENE

Dizalica je mašina unutrašnjeg transporta sa periodičnim radom, koja diže/spušta i premešta unutar manipulativnog prostora, uglavnom slobodno viseći teret ili ljude na užadima/lancima, nepokretna ili se kreće po šinama, javnom putu ili terenu van uređenih puteva.

OPASNOST ZA ČOVEKA I OKOLINU

Opasnosti kod rukovanja dizalicom sa korpom manifestuju se opasnostima od pada predmeta kao i rad na visini i mogućnost nezgoda u manipulativnom prostoru.

MERE ZAŠTITE I PRAVILA PONAŠANJA

Pre upotrebe pročitati proizvođačko uputstvo.

Svi korisnici koji rukuju dizalicom i koji se nalaze u korpi moraju biti upoznati sa načinom rada i obučeni da pravilno i bezbedno rukuju istom.

Samo lice osposobljeno za bezbedan rad može rukovati dizalicom.

Na prilazu dizalici mora postojati tabla sa natpisom: “PRILAZ DIZALICI NEZAPOSLENIM OSOBAMA STROGO ZABRANJEN”

Pre početka rada sa dizalicom izvršiti vizuelan pregled.

Korpa se može podizati tek kada je kuka pravilno pričvršćena i osigurana od ispadanja.

Kuka se ne sme preopteretiti preko tehničkom dokumentacijom propisane težine, niti savijati vrat kuke.

Kovana kuka mora da se kontrološe bar jednom godišnje: otvor kuke, istrošenost, oštećenja, prsline, pukotine, i kada se uoči bilo kakva nepravilnost izbacuje se iz upotrebe.

Za dizanje, vuču, zatezanje, nošenje, vezivanje i vešanje tereta koristi se i čelična užad. Zabranjeno je navarivanje ili zavarivanje, nastavljanje ili pričvršćenje čeličnog užeta vezivanjem u čvor.

Potrebno je zameniti užad u slučaju pokidanih žica, strogo za vreli ili opasni teret.

Pre kačenja rukovaoc dizalicom, poslovođa izvođača radova, kao i lice za bezbednost i zdravlje na radu moraju proveriti nosivost prema oznaci na lancu.

Uvrnuti lanac ispraviti pre kačenja tereta. Lanac se ne sme višestruko obaviti oko kuke dizalice, ni kariku lanca nataći na vrh kuke.

Zupčanici se moraju redovno kontrolisati i podmazivati prema uputstvu za rad, zameniti kada se debljina zupca prekomerno smanji, ili se zamorne prsline prekomerno prošire.

Spojnice redovno dopuniti mazivom i kontrolisati istrošenost zubaca, zameniti kada se debljina zupca prekomerno smanji, ili se zamorne prsline prekomerno prošire.

Ne sme se vršiti podizanje ukoliko se bilo ko nalazi ispod ili u zoni gde se podiže korpa.

Tipkom “TRUBA” uključuje se zvučni signal kao znak upozorenja zaposlenima da se radi sa dizalicom

Za vreme rada u korpi radnik mora uvek da je vezan zaštitnim opasačem i prihvatnim konopcem.

Lica koje rukuje dizalicom i koje se nalazi u korpi moraju imati propisanu zaštitnu opremu na sebi.

Osoba u korpi podignuta na visini ne sme obavljati poslove koji uključuju naginjanje van stabile ravnoteže.

Zabranjeno je otvaranje vrata i iskoračivanje iz prostora korpe.

Radnik ne sme da otpočne rad u korpi ako je umoran, neispavan, psihički rastrojen, pod dejstvom lekova, sedativnih sredstava, alkohola ili drugih opojnih sredstava.

Priručni alat i pribor potrebno je ostaviti na dohvat ruke, na mesta sa kojih neće pasti.

Nakon podizanja korpe nije dozvoljeno da osoba ostane u tom položaju beskonačno dugo vremena, već treba obaviti planiranu radnju i spusti korpu na željeno mesto.

Nakon završetka rada sa dizalicom istu dovesti u položaj tako da bude unutar prostora koji se zaključava i onemogućava rad neovlašćenim osobama.

PRIMER IZ PRAKSE

 

Prilikom obavljanja poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu na izgradnji sanitarne deponije u Vinči srećemo se sa problemom korišćenja dizalice sa korpom.

Dizalice su grupa najšire primenjenih sredstava u rukovanju materijalima i istorijski su prisutne veoma dugo. Oblasti primene su razne: od luka, transportnih centara, radionica, servisa…

Velika opasnost korišćenja dizalice predstavlja pre svega pad tereta i ne pravilno rukovanje.

Na deponiji glavni problem pri korišćenju dizalice je rad ljudi u korpi. Korpa je postavljena na kuku dizalice i postoji velika mogućnost pada iste.

Kako se naši zakonski okviri dosta razlikuju od inostranih i kako bi se sprečio nastanak mogućeg pada iz iste, uskladili smo zakonske okvire i napravili Uputstvo za bezbedan rad pri rukovanju dizalice sa korpom.

Želja nam je da se poveća svest kod ljudi koji rukuju dizalicom i samo smanjenje mogućih povreda na radu.