Pregledi opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline

Pravni osnov:

U skladu sa članom 15. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i odredba Pravilnika o postupku pregleda i provere  opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ( “Sl.glasnik RS” br94/2006, 108/2006-ispr., 114/2014 I 102/2015) poslodavac je u obavezi da  vrši preventivne i periodične preglede i proveru opreme za rad  kao i da ispituje uslove radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti, mikroklime i osvetljenosti.

Preventivnim i periodičnim pregledima i proveri opreme za rad  utvrđuje  da li su na opremi za rad primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu.

Oprema za rad koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i ispitivanjima u smislu  pravilnika jesu sve vrste dizalica, podnih platformi, viljuškara, samohodnih vozila, makaza, presa, noževa, valjaka, stolarske opreme, mašine za obradu metala rezanjem i plastičnom deformacijom, privremena gradilišta električne instalacije i ostalih mašina koje podležu pregledima, protiveksplozijsko zaštićene opreme.

 

 

 

Ispitivanja uslova radne okoline merenje mikroklime, osvetljenja i štetnih zračenja, merenje i ispitivanje hemijske štetnosti, merenje i ispitivanje fizičke štetnosti (buka i vibracija).

Salapura VMD doo svojim klijentima pruža usluge:

 

 

 

  • pregled i proveru opreme za rad koja se shodno propisima moraju pregledati;
  • pregled i ispitivanje uslova radne okoline;
  • pregled i ispitivanje električnih instalacija;
  • pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija;
  • ispitivanje nužnog funkcionalnog osvetljenja