Plinske boce i gas: Mali vodič kako rukovati plinskom bocom i postupiti u slučaju eksplozije

 

Šta su plinske boce?

Jedan od dva načina grejanja na gas.

Ljudi ih u domaćinstvima, pre svega, koriste za šporete i ringle.

Postoje boce raznih veličina, od dva do 35 kilograma, a najpopularnije su one od deset.

Te boce su pod pritiskom, a pune su tečnim naftnim gasom – propan butanom, gasom koji je zapaljiv.

Drugi način su instalacije, kada su kuće priključene na gasovod i do objekta imaju povezane instalacije, merač potrošnje i cevi do uređaja.

To su uglavnom šporeti, ali ima i bojlera i grejalica, dok su u Vojvodini, gde je gasovod najrasprostranjeniji, popularne i peći na gas.

Gas se može koristiti i za zagrevanje tople vode koja pumpom cirkuliše kroz radijatore.

Kako dolazi do eksplozije?

Najčešće tako što gas negde curi.

Problem može postojati na instalacijama, na spojevima pri bocama, pa i na samom potrošaču. „Na primer, ako creva koja vode od boce do šporeta nisu dobra ili je dotrajao zaptivni prsten između ventila boce i regulatora pritiska”.

Da bi se dogodila eksplozija potrebno je da postoji kritična smeša, tj. tačno određena koncentracija gasa u vazduhu, u tom slučaju dovoljna je samo varnica, a kamoli plamen.

Do eksplozije može da dođe i kad plamen od zapaljenog gasa, kao posledica izjednačavanja pritiska, prodire u unutrašnjost boce i zbog trenutnog sagorevanja dolazi do eksplozije.

Boce su pod pritiskom, a što je veća temperatura – ako je boca izložena otvorenom plamenu ili drugom izvoru toplote – pritisak raste i može da dođe do eksplozije, tako da moraju postojati i adekvatni uslovi njihovog držanja i skladištenja.

Zbog toga boce imaju sigurnosni ventil koji izbije ako se poveća pritisak – čime se spreči eksplozija – pa gas samo iscuri.

Ali do eksplozije najčešće dolazi usled nepropisnog korišćenja i neispravne opreme, poput creva ili zaptivaka.

Šta je problem u praksi?

Instalacije

Nestručno rukovanje

Neregularna prodaja

Kako da znate da curi gas?

Po mirisu i gorkom ukusu u vazduhu.

Proveru da li gas curi može se obaviti i uz pomoć sunđera i sapuna, koji se nanesu na ventile, spojnice i druge delove boce.

Ukoliko se pojave mehurići – gas curi.

Šta uraditi ako osetite da curi gas?

Zavrnuti ventil, provetriti prostoriju, ne paliti svetla i ne unositi otvoreni plamen.

Na mestima gde de se koristi gas trebalo bi da postoje znakovi upozorenja za zabranjeno pušenje i upotrebe otvorenog plamena, alata koji varniči…

Odmah potom – zvati stručno lice da izvrši kontrolu uređaja i instalacija.

Gde držati pune boce?

Bocu uvek treba držati u uspravnom položaju.

Kada je reč o domaćinstvima, pored boca ne treba držati zapaljiv materijal, poput novina i krpa.

Takođe, boce bi trebalo da budu na adekvatnom rastojanju od izvora toplote, poput peći ili šporeta.

Plinske boce ne bi trebalo držati u podrumu ili iznad šahtova, zato što je tečni naftni gas teži od vazduha i ako dođe do curenja sve će da siđe dole, što stvara veliki rizik od eksplozije.

Ne izlagati plinsku bocu izvorima toplote, odnosno temperaturi višoj od 40°C (sunce, vatra, itd.)

Mesto gde je boca smeštena potrebno je redovno provetravati.

Pridržavati se uputstava proizvođača plinskih boca.

Držati plinsku bocu van domašaja dece.