Svako radno mesto ima opasnosti. Svaki  poslodavac ima zakonsku odgovornost da se brine o bezbednosti svojih zaposlenih i zaštiti  ih od opasnosti po zdravlje i sigurnost na radu.

Da bi se upravljalo zdravljem i sigurnošću na radnom mestu i pomoglo u sprečavanju nezgoda i odsustva zbog bolesti, važno je identifikovati, nadgledati i smanjiti rizik povezan sa opasnostima na radnom mestu.

ŠTA PREDSTAVLJA OPASNOST NA RADNOM MESTU?

Opasnosti na radnom mestu su izvori potencijalne štete ili štete nekome ili nečemu u bilo kom radnom okruženju. Opasnosti na radnom mestu treba eliminisati čim se utvrde kako bi se sprečile povrede i smrtni slučajevi na radnom mestu. Poslodavci, menadžeri i službenici za bezbednost mogu smanjiti uobičajene opasnosti na radnom mestu uspostavljanjem adekvatnih sigurnosnih protokola i postupaka identifikacije opasnosti i sprovođenjem redovnih procena opasnosti. Veća je verovatnoća da će neke opasnosti biti prisutne na nekim radnim mestima od drugih, a u zavisnosti od posla koji obavljate, postojaće opasnosti koje su manje ili više relevantne za vaše poslovanje.

KOJE SU NAJČEŠĆE OPASNOSTI NA RADNOM MESTU?

Postoje mnoge vrste opasnosti na radnom mestu, koje obično spadaju u četiri glavne kategorije:

 • sigurnosne opasnosti;
 • fizičke opasnosti – najčešće opasnosti na radnom mestu, uključujući vibracije, buku i klizanje, putovanja i padove;
 • ergonomske opasnosti – fizički faktori koji štete mišićno-skeletnom sistemu, kao što su ponavljani pokreti, ručno rukovanje i loš položaj tela;
 • hemijske opasnosti – bilo koja opasna supstanca koja može naneti štetu vašim zaposlenima;
 • biološke opasnosti – bakterije i virusi koji mogu da izazovu zdravstvene posledice, poput hepatitisa, HIV / AIDS-a i legionarske bolesti.
 • opasnosti pri organizaciji rada;

SIGURNOSNE OPASNOSTI

Oni su najčešći i istovremeno će biti prisutni na većini radnih mesta. Uključuju nebezbedna stanja koja mogu prouzrokovati povrede, bolesti i smrt. Opasnosti po sigurnost uključuju:

 • Izlivanje na pod ili opasnosti od spoticanja, poput blokiranih prolaza ili kablova koji prolaze po podu
 • Rad sa visine, uključujući merdevine, skele, krovove ili bilo koje podignuto radno područje
 • Nečuvane mašine i pokretni delovi mašina bez sigurnosnih ključeva
 • Opasnosti od električne struje poput pohabanih kablova, nedostaju igle za uzemljenje, nepravilnog ožičenja
 • Ograničenom prostoru
 • Opasnosti povezane sa mašinama (zaključavanje / isključivanje, sigurnost kotla, viljuškari, itd.)

FIZIČKE OPSNOSTI 

To su faktori koji u okruženju mogu da naštete telu, a da ga nužno ne dodiruju. Fizičke opasnosti uključuju:

 • Zračenje: uključujući jonizujuće, nejonizujuće (EMF, mikrotalasi, radio talasi itd.)
 • Produženo izlaganje sunčevim zracima / ultraljubičastim zracima
 • Ekstremne temperature – toplo i hladno
 • Stalna glasna buka

ERGONOMSKE OPSNOSTI

Javljaju se kada, vrsta posla, položaji tela i radni uslovi opterećuju telo. Najteže ih je uočiti jer ne primetite odmah napor na telu i štetu koju predstavljaju ove opasnosti. Kratkotrajna izloženost može rezultirati „bolnim mišićima“ narednog dana ili u danima nakon izlaganja, dok dugotrajna izloženost može rezultirati ozbiljnim dugotrajnim bolestima. Ergonomske opasnosti uključuju:

 • Nepravilno prilagođene radne stanice i stolice
 • Često ustajanje
 • Loše držanje tela
 • Neugodni pokreti, posebno ako se ponavljaju
 • Učestalo ponavljanje istih pokreta
 • Morate često koristiti previše fizičke sile
 • Vibracija

HEMIJSKE OPASNOSTI

Prisutni su kada je radnik izložen bilo kom hemijskom preparatu na radnom mestu u bilo kom obliku (čvrstom, tečnom ili gasovitom). Neki su sigurniji od drugih, ali nekim radnicima koji su osetljiviji na hemikalije čak i uobičajena rešenja mogu prouzrokovati bolest, iritaciju kože ili probleme sa disanjem.

Čuvajte se:

 • Tečnosti poput proizvoda za čišćenje, boja, kiselina, rastvarača – POSEBNO ako su hemikalije u neobeleženoj posudi!
 • Pare i isparenja koja potiču od zavarivanja ili izlaganja rastvaračima
 • Plinovi poput acetilena, propana, ugljen monoksida i helijuma
 • Zapaljivi materijali poput benzina, rastvarača i eksplozivnih hemikalija
 • Pesticidi

BIOLOŠKE OPASNOSTI

Povezan sa radom sa životinjama, ljudima ili zaraznim biljnim materijalima. Radnici koji su najviše izloženi biološkim opasnostima uključuju one koji rade u školama, vrtićima, koledžima i univerzitetima, bolnicama, laboratorijama, hitnim službama, staračkim domovima, zanimanjima na otvorenom. Vrste bioloških opasnosti radnici mogu biti izloženi:

 • Krv i druge telesne tečnosti
 • Gljive / plesni
 • Bakterije i virusi
 • Biljke
 • Ujedi  insekata
 • Izmet životinja i  ptica

OPASNOST PRI ORGANIZACIJI RADA

Opasnosti koje uzrokuju stres (kratkoročni efekti) i naprezanje (dugoročni efekti). To su opasnosti povezane sa problemima na radnom mestu, poput opterećenja, nedostatka kontrole i / ili poštovanja itd. Primeri opasnosti od organizacije rada uključuju:

 • Zahtevi za opterećenjem
 • Nasilje na radnom mestu
 • Intenzitet i / ili tempo
 • Poštovanje (ili nedostatak istog)
 • Fleksibilnost / Kontrolišite ili se žalite
 • Socijalna podrška / odnosi
 • Seksualno uznemiravanje

Najbolji način da zaštitite sebe i svoje zaposlene od opasnosti na radnom mestu je da ih identifikujete i upravljate njima i preduzmete razumne korake kako biste sprečili njihovu potencijalnu štetu.