Porast dnevnih temperatura rezultira topljenjem snega, što dovodi do formiranja ledenica koje predstavljaju veliku opasnost za pešake ali i automobile. Kada temperatura pređe iz minusa u plus ledenice počinju da se otapaju. Ledenice mogu dostignuti težinu od nekoliko kilograma i dužinu od preko jednog metra te mogu izazvati ozbiljne posledice u slučaju da padnu na nekoga. Kako bi se izbeglo povređivanje i kako bi se omogućilo kretanje pešaka pored zgrada sa čijih krovova vise ledenice one se moraju skinuti. Važno je napomenuti da se prilikom čišćenja sneg i led ne bacaju na kolovoz.

Sneg i led osim otežavanja saobraćaja donose i obavezu građanima da očiste kako prilaze zgrada, tako i automobile jer u suprotnom rizikuju velike novčane kazne. Kazne mogu biti i do nekoliko puta veće ukoliko zbog neočišćenog snega ili leda ukoliko neko bude povređen.

ZAKONSKA PRAVILA

Svako ko prekrši propis o obaveznom čišćenju snega i leda ispred zgrada može dobiti kaznu od 5 000 do 50 000 dinara. Stanari i vlasnici lokala su odgovorni za čišćenje trotoara u širini od 5 metara ispred zgrade. Za trotoare šire od 5 metara odgovorne su gradske službe. Kazne za stanare su 5 000 dinara, za preduzetnika 25 000,  a za pravna lica 50 000 dinara. U slučaju da sa krova vise ledenice kazne mogu biti od 5 000 do 100 000 dinara.

Kako bi se sprečilo stvaranje leda potrebno je bacati kalcijum-hlorid, odnosno smešu koja se baca kada je temperatura ispod minus 5 stepeni. Dok je natrijum-hloridu potrebno oko 19 minuta da počne otpadanje leda, kalcijum-hlorid deluje gotovo trenutno. Voda koj a sadrži oko 30% kalcijum-hlorida može da se zamrzne tek ukoliko temperatura dostigne – 67 stepeni Celzijusa.

MERE ZAŠTITE

Ukoliko dođe do stvaranja ledenica potrebno je postaviti privremenu zaštitu u vidu trake i tako ograditi prostor oko zgrade sa koje padaju ledenice ili jednostavnim obaveštenjem „PAŽNJA! PADAJU LEDENICE“ ukazati na opasnost od otpadanja komada leda sa zgrada. Ukoliko se ledenice nalaze na mestima gde se teško može doći potrebno je pozvati nadležne službe koje će problem otkloniti u najkraćem mogućem roku. Opasnost od povrede od strane ledenica uvek postoji, te je potrebno obratiti pažnju kada prolazite pored višespratnica.