Kada je izgradnja nekog građevinskog obekta u pitanju, neophodno je isplanirati procese rada, pa i detaljno plan sprovesti u delo. Montaža i izgradnja nekog građevinskog objekta predstavlja najvažniju delatnost u okviru izvođenja građevinskih radova.

Prikupljanje podataka, planiranje resursa, efikasnost zaposlenih,  pokretanje i organizacija posla na gradilištu zahteva zainteresovanost i nadležnih i radnika. Da bi se uspešno posao priveo kraju, na vreme se mora misliti o bezbednom izvođenju radova. Sigurnosne mere svakog gradilišta i sigurnost svakog radnika na prvom mestu mora da bude svakom izvođaču radova.

Da bi se smanjili rizici od opasnosti, neophodno je temeljno proceniti koja su to mesta na gradilištu opasna. Tako će se uspostaviti bezbedniji uslovi za rad, a nadležni će sprečiti moguće smrtonosne ishode ili povrede na radu.

Ako se građevinski radovi izvode pri visokim temperaturama, posebno treba brinuti o bezbednosti radnika. Posebno treba smanjiti rizike koji su uzrokovani vremenskim prilikama. U letnjem periodu rizik od požara je veći, pa zato treba isplanirati detaljnu procedure u slučaju da dođe do požara.

Kako se zastititi pri visokim temperaturama?

Radnici koji rade na otvorenom:

» Izvršiti aklimatizaciju radnika na uslove pri visokim temperaturama;

» Informisati i edukovati radnike o prevenciji mogućih posledica rada pri visokim temperaturama;

» Praviti česte pauze radnika u hladovini;

» Preraspodela poslova – teži deo posla prebaciti u hladnije delove dana ili godine;

» Unositi dosta tecnosti – na svakih 15-20 min. po jedna časa rashlađene vode;

» Prilagoditi opremu i sredstva za ličnu zaštitu na radu – koristiti letnja odela, kape, marame i sl.;

» Nositi laganu, svetlu i komfornu odeću od prirodnih materijala;

» Pravilna ishrana;

» Ne konzumirati alkohol, kafu i gazirane napitke.

Radnici koji rade u zatvorenim prostorijama:

» Korišćenje rashladnih sistema (klima uređaji, ventilatori…);

» Voditi računa da razlika spoljne i unutrašnje temperature ne bude veća od 8 °С;

» Usmeriti klima uređaj tako da kretanje vazduha ne bude u pravcu zaposlenih;

» Poboljšati cirkulaciju vazduha provetravanjem;

» Unositi dosta tečnosti;

» Pravilna ishrana.

Zaštita od sunčevog zračenja podrazumeva sledeće:

» Nošenje kape, marame ili šešira sa što većim obodom;

» Nošenje lagane, svelte i komforne odeće;

» Nositi naočare za sunce radi zaštite od UV zračenja;

» Koristiti kremu za sunce.

Najčešće posledice pri radu na visokim temperaturama su:

DEHIDRATACIJA, TOPLOTNI OSIP, TOPLOTNI GRČEVI, NESVESTICA, TOPLOTNA ISCRPLJENOST, SUNČANICA, TOPLOTNI UDAR.