Požar je nekontrolisano širenje vatre u prostoru nanoseći materijalnu štetu, a neretko odnoseći i ljudske živote.

Kako biste sprečili nastanak požara držite se sledećih pravila:

 • Ne ostavljajte šporet uključen bez nadzora;
 • Nemojte puštiti cigarete u krevetu niti iste bacati kroz prozor ili sa terase;
 • Redovno proveravajte elektroinstalacije, grejna tela i sisteme;
 • Držite upaljače i šibice dalje od dece;
 • Nemojte koristiti grejna tela na gas ili sa otvorenim plamenom u prostorijama koje imaju slabu ventilaciju;
 • Iz podruma, garaža, tavana uklonite sve zapaljive stvari;
 • Protivpožarna stepeništa i prolaze redovno čistite i održavajte prohodnim;
 • Redovno kontrolišite vatrogasnu opremu: PP aparate, creva, hidrante;
 • Naučite da pravilno koristite PP aparat;
 • Naravite plan evakuacije iz stana i zgrade.

NASTAO JE POŽAR! ŠTA TREBA DA RADITE KADA SE TO DOGODI?

 • Ukoliko uočite požar pokušajte da ga ugasite (u slučaju da je mali požar). Pritom imajte na umu da požar na električnim instalacijama ili požar izazvan benzinom ilu uljem nikada ne gasite vodom.
 • Odmah pozovite vatrogasnu jedinicu – 193!!!
 • Ako u toku noći primetite požar, a nemate alarm za slučaj opasnosti, izađite na prozor ili u hodnik i vičite: „požar“ kako bi probudili ukućane i komšije;
 • Ukoliko je požar zahvatio samo jednu prostoriju vašeg stana, zatvorite vrata te prostorije i isključite struju;
 • Ako je požar većeg obima apustite stan;
 • Proverite da li dim prolazi kroz otvor vrata. Opipajte vrata nadlakticom, nikako dlanom! Ako su vrata vruća NE OTVARAJTE jer je sa druge strane požar;
 • Ako su vrata hladna otvorite ih polako i pažljivo;
 • Zatvarajte vrata za sobom jer samo zatvorena vrata smanjuju dovođenje kisonika požaru i daju dovoljno vremena za spasavanje;
 • Ukoliko dim počne da prodire oko vrata natopite peškire i krpe vodom i stavite ih oko štokova i ispred vrata kako biste sprečili prodor dima u stan;
 • Prilikom evakuacije važno je da se svi ukućani okupe u istoj prostoriji;
 • Spremite se za susret sa gustim dimom i vrelinom te obujte cipele sa debljim đonom, obucite kaput i vežite krpe natopljne vodom preko nosa i usta;
 • Nemojte nikada koristiti lift!
 • Pratite plan evakuacije iz svog stana ili kuće i iz zgrade;
 • Ne zaboravite one kojima treba pomoć, pomozite im da se evakuišu;
 • Ukoliko je spoljašnji vazduh čist, izađite na terasu i zatvorite balkonska vrata sa sobom, i sačekajte da vatrogasci ugase požar;
 • Ukoliko ste u prizemlju ili na prvom spratu, prvo kroz prozor izbacite stopala, uhvatite se za ivicu prozora i ispružite se koliko možete i onda skočite. Ovo činite samo ukoliko za spasavanje postoji realna mogućnost. Ne pokušavajte da izlazite kroz prozor sa viših spratova bez pomoći vatrogasaca.

KAKO PRAVILNO UPOTREBITI PP APARAT?

1. IZVUCITE OSIGURAČ APARATA!

2. UPERITE MLAZNICU PREMA POŽARU!

3. PRITISNITE RUČICU NA DOLE DO KRAJA!

4. GASITE POŽAR SA BEZBEDNE UDALJENOSTI!