Blog 

beZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Povrede na radu kod kuće

Povrede na radu kod kuće

Nastankom pandemija virusa COVID-19 mnoge firme su svoje poslovanje organizovale tako da se većina poslova obavlja od kuće.  Nekada ergonomski kancelarijski prostor - udobna stolica, monitor u nivou očiju i pravilan raspored tastature i miša zamenjeni su radom na...

Povrede na radu

Povrede na radu

Zakon o radu obavezuje poslodavce da obezbede uslove rada i da organizuju rad na takav način da se obezbedi i očuva bezbednost i zaštita života i zdravlja na radu. Povreda na radu, u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju, je svaka povreda, oboljenje ili smrt nastala...

5 saveta za borbu protiv COVID-A 19 na poslu (zastita na radu)

5 saveta za borbu protiv COVID-A 19 na poslu (zastita na radu)

Iako je od pojave prvog slučaja virusa COVID-19 u Kini prošlo više od godinu dana, dolaskom 2021. godine broj obolelih i umrlih od posledica ovog virusa ne jenjava. Prema poslednjim podacima u svetu imamo oko 100 000 000 zaraženih slučajeva u 200 zemalja, dok je u...

Opasnost-ledenice!

Opasnost-ledenice!

Porast dnevnih temperatura rezultira topljenjem snega, što dovodi do formiranja ledenica koje predstavljaju veliku opasnost za pešake ali i automobile. Kada temperatura pređe iz minusa u plus ledenice počinju da se otapaju. Ledenice mogu dostignuti težinu od nekoliko...

Opasnosti na radnom mestu

Opasnosti na radnom mestu

Svako radno mesto ima opasnosti. Svaki  poslodavac ima zakonsku odgovornost da se brine o bezbednosti svojih zaposlenih i zaštiti  ih od opasnosti po zdravlje i sigurnost na radu. Da bi se upravljalo zdravljem i sigurnošću na radnom mestu i pomoglo u sprečavanju...

Protivpožarna zaštita – sigurost za preduzetnike

Protivpožarna zaštita – sigurost za preduzetnike

Bezbednost od požara je skup praksi namenjenih smanjenju razaranja izazvanih požarom. Mere protivpožarne bezbednosti uključuju one koje su namenjene sprečavanju paljenja nekontrolisanog požara i one koje se koriste za ograničavanje razvoja i efekata požara nakon što...

Usluge iz delokruga medicine rada

Usluge iz delokruga medicine rada

Shodno zakonskim i podzakonskim propisima i obavezama firmi iz oblasti prve pomoći i odgovarajućeg minimalnog procenta broja zaposlenih koji moraju biti osposobljeni za organizovanje i pružanje prve pomoći, Salapura VMD  nudi svojim partnerima: prethodni i...

Pregledi i ispitivanja

Pregledi i ispitivanja

Pregledi opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline Pravni osnov: U skladu sa članom 15. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i odredba Pravilnika o postupku pregleda i provere  opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ( “Sl.glasnik RS” br94/2006,...

Izrada pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova

Izrada pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova

Pravni osnov: Članom 24. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) propisuje se obaveza donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova. Pravilnikom se utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, naziv i...