Iako je od pojave prvog slučaja virusa COVID-19 u Kini prošlo više od godinu dana, dolaskom 2021. godine broj obolelih i umrlih od posledica ovog virusa ne jenjava. Prema poslednjim podacima u svetu imamo oko 100 000 000 zaraženih slučajeva u 200 zemalja, dok je u Srbiji ova brojka dostigla 380 000. Mada je situacija povoljnija u odnosu na prethodni period ne treba popuštati sa primenom propisanih mera jer bi u suprotnom situacija mogla lako da se pogorša.

Zakonska obaveza poslodavca?

Pre svega, potrebno je da svaki poslodavac na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije (05 broj 53-3259/2020) od dana 20. aprila 2020 godine i (08 broj 53-3387/2020-1) od dana 24. aprila 2020 godine, objavljenog u „Službenom glasniku RS“ broj 58/2020 i Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (“Sl.glasnik RS”, br.94/2020) donese Plan primene posebih mera i postupaka u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 sa naznakom zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih.

Na osnovu zakonske obaveze poslodavca prema Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (“Sl.glasnik RS”, br.72/06 i 84/06) i Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (“Sl.glasnik RS”br.94/2020) a u cilju zaštite bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih od širenja zarazne bolesti, potrebno je doneti i Odluku o imenovanju lica odgovornog za primenu mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19.

Svakodnevno je potrebno popunjavati Evidencionu listu o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija nakon svake dezinfekcije.

Šta sadrži Plan primene mere u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19?

1. Pojam COVID-19

2. Izvor infekcije COVID-19 i način prenošenja

3. Rizične grupe koje mogu biti zaražene

4. Simptome COVID-a19

5. Preventivne mere na nivou cele organizacije

6. Posebne preventivne mere

7. Preventivne mere prilikom poslovnih sastanaka

8. Uputstva za sprovođenje interne higijene

9. Higijensko održavanje računarske opreme i mobilnih telefona

10.   Higijenske mere prilikom korišćenja automobila

11.   Higijenske mere prilikom rada sa papirnim dokumentima

12. Higijena zaposlenih

12.1. Zaštitne rukavice

12.2. Zaštitne maske

12.3. Higijena toaleta

13. Način informisanja i obučavanja zaposlenih u vezi sa preventivnim merama zaštite od COVID 19

13.1. Postupak pravilne primene i način skidanja ličnih zaštitnih sredstava u zaštiti zaposlenih od COVID – 19

14. Reagovanje u slučaju sumnje da je zaposleni zaražen COVID – 19

15. Reagovanje u slučaju pojave zarazne bolesti u radnom kolektivu

16. Spisak ustanova i dežurnih telefona za bliže informacije u vezi sa COVID 19

17.  Zadaci Poslodavaca

17.1. Zadaci zaposlenih

18. Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad od kuće

19. Zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti

Pored Plana i Odluke, šta je potrebno da obezbedi poslodavac?

Na ulaznim vratima u poslovne prostorije postaviti obaveštenje koje naznačava obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru, obavezno držanje distance kao i broj osoba koje mogu istovremeno boraviti u datoj prostoriji.

Prilikom ulaska u prostoriju postaviti dezobarijeru gde će se dezinfikovati obuća. Dezinfekciono sredstvo za ruke postaviti blizu ulaza i pritom obavezati svakoga da dezinfikuje ruke. Sredstva za dezinfekciju koja treba koristiti: Alkohol 70%, Asepsol 1%, Sredstvo za dezinfekciju na bazi natrium hipochlorite 4,8 g na 100 g (sastav: manje od 5% izbeljivača na bazi hlora, nejonskih tenzida, sapun, parfem).

Na lokacijama poslodavca, gde je to moguće, a zbog protoka većeg broja zaposlenih, uvesti obavezu merenja telesne temperature, bezkontaktnim toplomerom. Omogućiti stalno prirodno provetravanje radnog prostora na mestima gde je to moguće.

Za sve zaposlene obezbediti sredstva i opremu za ličnu zaštitu: zaštitne maske (platnene i hirurške), zaštitne rukavice.

Svesti na minimum sve aktivnosti eksternih dobavljača usluga (serviseri, održavanje, ispitivanja oprema i instalacija, revizija i sl.), odnosno boravak i dolazak eksternih lica u poslovni prostor bez preke potrebe.

Šta ako se sumnja ili je zaposleni zaražen COVIDom-19?

ukoliko primetite bilo koji simptom bolesti, potrebno je da kontaktirate broj telefona epidemiologa za vaš grad (mesto u kom živite),

konsultovati lekara, telefonski ili odlaskom u najbližu ambulantu,

koliko je moguće ograničiti kontakt sa zdravim osobama („samoizolacija“, dok se ne utvrdi uzrok simptoma),

ne dolaziti na posao ukoliko se kod vas jave tipični simptomi kao što su groznica, kašalj ili poteškoće sa disanjem.

dezinfikovati radne i pomoćne prostorije gde je zaraženi radio i boravio

Sve navedeno Vam može izraditi upravo naše Društvo, a o načinu izrade i ceni se možete informisati pozivom na naš broj telefona ili jednostavnim upitom preko sajta.